Suggestopedi Yöntemi ile Öğrenme

Suggestopedi, kısaca beynin her iki tarafındaki frontal lobları harekete geçirerek, hızlı, ölçülebilir ve garantili bir şekilde öğrenme yöntemi olarak ifade edilebilir.

Suggestopedik öğrenme, aslında insanlık tarihi kadar eski bir öğrenme metodudur. Dünya hakkında hiç bir deneyimi olmayan küçük bir bebeğin, ilk tutarlı hareketleri, suggestopedik öğrenmeyle gerçekleşir. Özellikle dili kullanma yeteneği.

Nasıl ki bebekler; hiç bir analitik sürece tabi tutulmadan, sadece sesleri duyup, onları duygusal dünyasında içselleştirerek gerekli eşleşmeleri yapıp, doğru durumlarda doğru sesleri otomatik bir şekilde, hiç bir gramer kuralını analitik düzeyde bilmeden çıkartabiliyorsa, yetişkinler de aynı şekilde yeni bir dili bu esaslara göre konuşabilir.

İnsan beyninin dışardan gelen verileri içselleştirip, anlamlandırması için, renkler, sesler ve hareketler, yazılı bir metini okumaktan çok daha etkili ve kalıcıdır. Bu esasa dayanarak Suggestopedik Öğrenmede, kağıt, kalem, kitap, defter, gramer testleri, sözlük gibi klasik dil öğrenme materyali kullanılmaz. Beynin sadece belirli bir bölmesini geçici bir şekilde etkileyen bu öğrenme araçları 2000 li yıllarda yurt dışındaki bir çok dil okulunda kullanılmaya başlamıştır.